Home

Stormen gudrun antal träd

Stormen Gudrun beräknas ha fällt omkring 75 miljoner kubikmeter skog. Motsvarande siffra för stormen 1969 upattades till 25 miljoner kubikmeter, medan skadorna efter stormen 1902 var betydligt mindre omfattande räknat i volym skadad skog. Nordvästra Götaland drabbades värst vid septemberstormen 1969, medan både stormen 1902 och 2005 drabbade centrala Götaland värst En storm med orkanvindar drabbade Sverige den 8-9 januari 2005. Stormen fick namnet Gudrun. Energimyndigheten har samlat information om stormens effekter på energiförsörjningen, konsekvenser för samhället, erfarenheter och slutsatser som dragits samt.. Utan tjäle i marken välte träden lättare, det blev ju tydligt med stora antalet rotvältor man såg efter stormen. I jämförelse med stormar av samma kraft tidigare under 1900-talet blev konsekvenserna i form av fällda träd också större under Gudruns framfart 2005 än tidigare Tio år efter stormen Gudrun. Natten till den nionde januari för tio år sedan drog stormen Gudrun in över södra Sverige. Totalt fälldes omkring 200 miljoner träd, vilket nästintill motsvarar en hel årsavverkning i Sverige

En kvarts miljard träd föll under stormnatten. Kvällen den 8 och natten mot den 9 januari 2005 upplevde södra Sverige sin största naturkatastrof i Så började stormen Gudrun den 7 januari Samtidigt rasade stormen som värst i södra och mellersta Götaland och i orkanbyarna slets miljontals träd upp med rötterna eller knäcktes som tändstickor. En vecka senare var antalet nere i omkring 50 000, Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Gudrun Illustration SMHI Förstora Bil Rapporten visar på ett antal brister hos flera aktörer och vikten av fungerande samverkan även för informationshanteringen. I detta avsnitt sammanfattar vi den del i rapporten som handlar om information till allmänheten. Omslagsbild: Stormen Gudrun. Röjningen av nedblåst skog har resulterat i ett visuellt träd format i landskapet Gudrun 2005 På kvällen den 7 januari kom varningar om hårda stormbyar med orkanstyrka. Under lördagen 8 januari svepte stormen Gudrun fram över hela södra Sverige. Först på söndagen kunde stormens effekter överblickas något. I Götaland fällde stormen 75 miljoner kubikmeter skog. Det motsvarar 3 årsavverkningar i Götaland Orkanen Per, alternativt Stormen Per, eller Januaristormen 2007, var ett kraftigt lågtryck som under söndagen den 14 januari 2007 drabbade Götaland och Svealand. Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Öland och Gotland drabbades hårdast av vindarna, Skåne och Södermanland i något mindre omfattning, samt Värmland, Närke, Västmanland och Uppland till viss del.

Skogsskador efter Gudrun SMH

Stormen Gudrun De flesta av oss minns nog de mörka dagarna i januari 2005 när Stormen Gudrun sveper in över södra Sverige med en vindhastighet på land runt 24-33 m/s. Flygplatser och broförbindelser tvingas stänga och omkring 150 miljoner träd fälls i stormen. 400 000 hushåll blir utan ström och det tar veckor innan all ström är tillbaka Efter stormen Gudrun förutspåddes kolutsläppen från de nya hyggena bli höga och långvariga. Det varnades för en kolbomb, åtminstone de närmaste 15-20 åren. Men redan nu kan forskare slå fast att ungskogarna efter Gudrun åter har börjat binda kol Den 8 januari 2005 sitter fortfarande starkt i minnet hos många smålänningar. Stormen Gudrun fällde mer skog i Sverige än någon annan känd storm och kostade nio människor livet

Antalet skogskubikmeter som fälldes i stormen blev i Sverige 1,5-2 miljoner m³ till ett värde av 800 miljoner SEK. Som jämförelse fällde orkanen Gudrun 75 miljoner skogskubikmeter år 2005 Inte sedan orkanen Gudrun drog in över Småland 2005, har så många människor omkommit i ett stormoväder som det som plågat Sverige de senaste dagarna. Enligt uppgifter från polis och medier har åtta personer omkommit till följd av stormen Sven. Nu tar det farliga röjningsarbetet vid - som redan krävt ett dödsoffer än inne i bestånd. En undersökning efter stormen Gudrun påvisade ett starkt samband mellan gruppstorlek (dvs. antal dödade träd = lokal populationsstorlek på våren när de börjar svärma) och risken för fortsatta angrepp på samma plats under det följande året (Schroeder & Kärvemo, 2015 och referenser däri) 2015-jan-05 - Foto: Jocke Berglund stormen Gudrun 10 år efter. The storm that changed the forest industry in sweden Stormen Gudrun. 80 min- med chauffören Göran Axelsson och ett 30-tal passagerare satt hon fast där under stormnatten samtidigt som träden brakade ner framför,.

Antal kubikmeter skadade träd per hektar granskog, länsvis genomsnitt, samt upattat antal kubikmeter angripen skog för länet. Kalmar 2,39/553 000. Blekinge 1,89/191 000. Jönköping 1,7/518 000. Östergötland 1,4/267 000. Kronoberg 1,34/408 000. Skåne 0,81/113 000. Västra Götaland 0,43/252 000. Halland 0,28/42 00 Men vi tänker inte gallra utan avverkar när träden är 26-27 meter och cirka 55 år gamla. Marken är en G36-G38 men på grund av stormrisken kommer vi avverka på höjd, inte på ålder, avslutar han. Efter Gudrun. 2005 blåste stormen Gudrun ned 70 miljoner kubikmeter skog. Det motsvarar tre årsavverkningar i Götaland 10 år efter stormen Gudrun: Det var en bedrövelse 7:06 min. Låg träd överallt. Grafik: Stormen Gudrun. Stormen Gudrun - tio år senare. Minnessten för Gudrun avtäckt i Järanäs

Gudrun medförde att cirka 250 miljoner träd fälldes eller bröts av, vilket motsvarar drygt 70 miljoner kubikmeter skog (över 80 procent av den fällda skogen var gran). Som en jämförelse föll cirka 35 miljoner kubikmeter skog under den hårda stormen 1969. • Samhällets infrastruktur påverkades i hög grad av stormen • Gudrun mätte vid kusterna 42 meter per sekund i byarna. Den nedre gränsen för storm är 24,5 meter per sekund och för orkan 32,7 meter i sekunden Stormen Gudrun fällde omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke. I dag, tio år senare, är skogsbruket i regionen åter i balans

Stormen Gudrun, som drabbade södra Sverige i januari 2005, fällde omkring 75 miljoner m 3 skog vilket övriga träd antal. Höjden upattades med utgångspunkt från den uppmätta höjd som tidigare uppmätts på provträden . 2.4 Beräkninga Grafiken nedan visar antal kunder som drabbades av elavbrott, dra i reglaget för att se hur lång tid det tog innan alla hade återfått strömmen. Stormersättning Så här mycket betalade försäkringsbolagen ut i ersättning efter stormen Gudrun Stormen Alfrida fällde ovanligt många träd, Efter stormen Gudrun 2005 dog elva personer under röjningsarbetet, och 141 skadades, enligt statistik från Arbetsmiljöverket Efter stormen Gudrun. I januari 2005 drabbades södra Sverige av den svåra stormen Gudrun. Skogsstyrelsen har i ett nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analyserat konsekvenserna för skogsbruket efter stormen. Resultatet kan du läsa i Rapport 9-2006 Stormskadad skog - föryngring, skador och skötsel. Relaterade webbsido

Video: Stormen Gudrun - Energimyndighete

20 dödas i Sveriges värsta storm - Gudrun

 1. Träd som fallit i Helsingborg efter stormen Simone. Räknat i antal trädfällningar, el- och teleavbrott är Gudrun den mest förödande stormen i Sverige
 2. 700 röjer träd . Ännu i dag saknar Ludvigsborg i Skåne efter stormen Simone på tisdagen. Ett stort antal abonnenter saknar lägre magnitud än skadorna efter stormarna Gudrun och.
 3. ns. Halland På 2000-talet har Sverige drabbats av kraftigare stormar i snitt en gång vartannat år. Stora delar av taket på gymnastiksalen blåste av och i både Falkenberg och Varberg blåste ett stort antal träd omkull
 4. Södra är Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara
 5. Efter stormen Gudrun 2005 följde ett stort utbrott av granbarkborre, en av de viktigaste skadeinsekterna i granskog. Erfarenheterna av Gudrun visar att det går att ringa in högriskområden för barkborreangrepp under ett utbrott, bland annat granrika bestånd där stora mängder vindfällda granar lämnas kvar
 6. Efter stormen Gudrun 2005 följde ett På platser där stora mängder vindfällen lämnades kvar var antalet barkborredödade träd starkt kopplat till antalet vindfällen som granbarkborren.

I Göteborgsområdet blåste ett stort antal träd ned och i Varberg slets ett Energibolag har grävt ner ett stort antal ledningar sedan stormen Gudrun 2005 för att deras nät bättre ska. Efter stormen Gudrun 2005 följde ett stort utbrott av granbarkborre, en av de viktigaste skadeinsekterna i granskog. Erfarenheterna av detta utbrott visar nu att det går att ringa in högriskområden för barkborreangrepp under ett utbrott, bland annat granrika bestånd där stora mängder vindfällda granar lämnas kvar Gudrun. Stormen Gudrun eller Januaristormen 2005 var en kraftig orkan som drabbade norra Europa den 8 till 9 januari 2005. Stormen fällde upattningsvis cirka 75 miljoner kubikmeter skog i Sverige LÖNSBODA Många minns med fasa timmarna då stormen Gudrun med förödande kraft drog in över bygden. Träd knäcktes som tändstickor och i stormområdet föll lika mycket skog som hela Ölands yta. Människor blev utan både el och telefon, en del i månader

Stormen Gudrun orsakade då över 90 000 skador till ett skadebelopp på över 4,5 miljarder kronor, säger Kajsa Lindell. Gran faller mycket lättare än lövträd vid storm 3) Vissa träd är mer utsatta beroende på var de står 4) Barkborreskador 5) Högre träd skadas oftare än lägr Träd kan vara skillnaden på liv och död. Storpolitik, makt och bekymmer. Och föremål för hyllningar, sånger och kärlek. Det vet Rosita Pedro som föddes i ett träd. Brandmannen Thom som med nöd och näppe överlevde stormen Gudrun. Eller skådespelaren Johannes Brost som stod upp mot lag och polis för att rädda almarna i. Under några dygn i januari 2005 drog stormen Gudrun in över Sydsverige och skövlade stora arealer av de sydsvenska skogsmarkerna. På sina håll uppmättes orkanstyrka. Träd fälldes till marken och de ekonomiska förlusterna var förödande. Det var ett hårt slag för många skogsägare och svenska staten gick in med ekonomiskt stö

När stormen bedarrat stod 780 000 abonnenter utan el. Sammanlagt hade 30 000 kilometer elledning skadats. Av dessa krävde 9 procent komplett nybyggnation. Det nedgrävda nätet förblev utan skador. Ledningsgatorna för lokalnäten var som regel inte trädsäkra. Totalt beräknades antalet avbrottsdygn till 2,3 miljoner Title: Stormen Gudrun: Så skrev Kvällsposten för tio år sen - 14 januari, Author: Kvällstidningen Expressen, Name: Stormen Gudrun: Så skrev Kvällsposten för tio år sen - 14 januari. Granskog är mer känslig för storm än tallskog, enligt både Mårten Mattsson och en analys som SLU:s skogsforskare gjorde efter stormen Gudrun. Även träd som står i kanter av hyggen, i. Tidigare års stormar Gudrun och Per har orsakat långa elavbrott och lett till ekonomiska konsekvenser för både företag och privatpersoner efter att nedfallna träd har rasat över elledningar. Därför har vi sedan många år tillbaka arbetat med att säkra totalt 8 000 kilometer elledningar som förser svenska konsumenter med el för antalet viltolyckor per registrerad personbil under sex år (if´s Nyhetsartikel, 15 oktober 2010). Natten mellan den 8:e och 9:e januari 2005 drog stormen Gudrun in över södra och mellersta Sverige. Den högsta medelvinden och den högsta byvinden uppmättes p

Stormen Gudrun — ett verkligt drama. För örkelljungaborna kom Gudrun att påverka vardagen i ett antal veckor. Familjer isolerades i sina bostäder och vägar blockerades av fallna träd Antalet barkborrar i de områden som drabbades av stormen Gudrun ökade med i genomsnitt sju gånger från 2005 till 2006. Det rapporterade fältentomolog Åke Lindelöw vid konferensen Gudrun och insekterna, som hölls på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala på torsdagen Fortfarande syns skadorna efter stormarna Gudrun och Per uppe på Hallandsåsen. Många träd ligger fortfarande nedfallna och avbrutna, trots att intensiv upprensningen sker. Längs vägarna uppe på Hallandsåsen växer i dag vedtravarna både i antal och i längd. Redan för över hundra år sedan började man namnge stormar i Västindien Stormen Gudrun som härjade i framför allt Småland den 8 januari 2005 var den värsta på århundraden. Miljontals fullvuxna granar och tallar fälldes. Folk stängdes in i sina hus och gårdar. Vägar blev oanvändbara, människor omkom. De drabbade levde utan el och telefon i dagar, veckor, månader lämnade stormfällda träd efter Gudrun. Risken för att träd skulle dödas av gran-barkborre ökade markant på platser där många stormfällda träd lämnats kvar (Figur 4). Ju fler stormfällda träd som under de två första åren efter stormen utnyttjades av granbarkborre, desto fler levande granar dödades sedan under de följande.

Tio år efter stormen Gudrun - Skogsaktuell

 1. Fel träd växer upp efter Gudrun - P4 Kronoberg På hyggerna som uppstod där träden blåste ner i stormen Gudrun för tio år sedan växer nu ny skog upp. Men på många platser växer det fel skog
 2. En av de största stormarna på senare år är stormen Gudrun, som i januari 2005 drabbade delar av Sverige. Gudrun orsakade nedfall av träd, som gjorde många vägar oframkomliga, ledde till att el och telefoni blev utslagna, järnvägstrafiken lamslogs och många människor påverkades av den enorma förödelsen
 3. Vart tog träden vägen? - En uppsats om stormen Gudruns påverkan på skogsindustrins distributionssystem - Vi vill med detta förord passa på att tacka ett antal människor som ställt upp, inom skogsindustrin innan och efter stormen Gudrun
 4. Den kraftiga stormen som drog in över Österbotten på måndagseftermiddagen orsakade att träd stjälpte och plåttak lossnade. På Valsörarna uppmättes 29.8 meter i sekunden och på Tankar.

Efter stormen - det ska regionen göra av de nedblåsta träden Stormen Alfrida fällde ett stort antal träd då den drog in över Gotland. Regionen siktar nu på att sälja de stormfällda träden som massaved för att skona skattebetalarna Nedblåsta träd skapar ofta stora problem för tågtrafiken när stormarna drar in över Sverige. Genom ett stort antal lantmäteriförrättningar har Lantmäteriet säkrat tillgången till mark. Med risk för att bli tjatig, tänkte jag ta upp stormen Gudrun och hur den drabbade Hylte kommun och hur krisarbetet fungerade. Stormen Gudrun kom in över södra Sverige den 8 januari 2005. Hylte kommun drabbades hårt av stormens framfart. Inledningsvis var de flesta vägarna oframkomliga, de flesta hushållen saknade el och telefon, både fast

Efter stormarna 2005 och 2007 ökar antalet döda träd i Tingsryd och Ljungby dramatiskt jämfört med Arvika och Vansbro. Uppgången är påtaglig den varma och torra sommaren 2006 i södra Sverige. Under 2007 och 2008 minskar antalet döda träd. Återhämtning av trädens vitalitet efter storm och torka är en rimlig förklaring lågor efter stormen Gudrun-En jämförande studie mellan en stormdrabbad på antalet kollekter. Artrikedomen, det vill säga arter per låga, hade i Risbohult ett medelvärde på 4.45 och i Rådasjön 3.85. ofta stående träd. Abstrac Den viktigaste slutsatsen av analysen är att välkända metoder som tidig gallring och röjning fortfarande är det säkraste sättet att undvika stormskador på skogen. Det behövs därför ökad rådgivning till skogsägare.Kristina Blennow, Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade i sin föredragning att stormskador i huvudsak är ett sydsvenskt problem, att skogen är mer sårbar där.

En kvarts miljard träd föll under stormnatten - Sydsvenska

Stormen Gudrun. Vad kan vi lär (Size: 4.04 MB, Pages: 33 Ett lapptäcke av träd på Nässjas marker Hylte Efter Stormen Gudrun 2005, gjorde Mats och Bo Helge inte som de flesta andra skogsägare i trakten - återplanterade med gran. Det blev istället ett lapptäcke av andra trädslag på brödernas marker

Gudrun - Januaristormen 2005 SMH

Stormen Gorm var ett oväder som drog in över Skåne och Danmark natten mellan den 29 november och 30 november 2015.. I stora delar av södra Sverige uppmätte SMHI vindar av orkanstyrka. [1] SMHI rapporterar också att Gorm satte nya vindhastighetsrekord på Ölands södra udde med 27,5 m/s något som antas hända igen först om 50 år Stormen orsakade 17 dödsfall. Publicerad 2005-01-20 Minst 17 människor har omkommit som en följd av stormkatastrofen i södra och västra Sverige Bara en vecka efter Ciara passerade ovädret Dennis i slutet av helgen genom Sverige. Det blåste och regnade kraftigt på många platser, framförallt i södra halvan av landet. Dennis blåste först in över Storbritannien och passerade sedan Danmark. Sverige har drabbats av flera kraftiga oväder och stormar genom årens lopp, vi minns bland annat Gudrun och Alfrida Stormar och fallande träd - efter långvariga strömavbrott efter stormar som Gudrun hamnade arbetet med att vädersäkra elledningar i fokus. Men även om tusentals ledningar grävts ner eller isolerats återstår mycket att göra, rapporterar SVT Nyheter Småland. Eon, som ansvarar för merparten av landsbygdsnäten i Kalmar och Kronobergs län, har väders.. Stormen Gudrun fällde upattningsvis cirka 75 miljoner m³sk medan Hilde fällde ca 3,5 miljoner m³sk. I Götaland och södra Svealand var gran det mest drabbade trädslaget medan stormen Hilde, i Storumans kommun, fällde i högsta grad tall. Trots att gran är det vanligaste trädslaget i båda områdena

 1. Stormen Gudrun blåste för tio år sedan omkull miljontals träd i Sverige. På de stora områdena har det planterats nya träd, men urvalet får kritik av Skogsstyrelsen. Skogsägarna har nämligen valt att på en klar majoritet av dessa nya ytor plantera gran
 2. Här kan du se bilder om skogsarbetet efter stormarna Gudrun och Per. Ibland kör man fast när det är blött i markerna. Skördaren arbetar fort och effektiv när den tar ner och kapar träd. Först kom Gudrun(8 jan 2005) Stormvindarna var kraftiga och skördade många träd
 3. Orkanen Gudrun, I folkmun Stormen Gudrun eller Januaristormen i Europa 2005 var en kraftig orkan som den 8 till 9 januari 2005 drog in från Atlanten och drabbade norra Europa. trafikolyckor och ett antal dödsfall. De starka vindarna i kombination med vattensjuk mark gjorde att stora mängder träd blev fällda
 4. Storm kallas vindar mellan 24,5 och 32,6 m/s och då styrkan närmar sig 30 sekundmeter blir verkningarna följande : på stora ytor i skog har alla träd fällts av vinden, stora fartyg som nyss synts försvinner bakom vågberg, havet helt vitt, skum i luften försvårar sikten

Kända stormar SkogsSverig

Stormen Gudrun - en svensk naturkatastrof Intervju med Kristina Vikman och Maria Stynsberg är vana vid att arbeta i skogen och ett stort antal är skogsägare och skogsbönder på sin fritid. Ett träd som föll hamnade på hans kamrats fot och kamraten fastnade så illa att en vuxen fick lov att dra loss honom En jämförelse efter stormen Gudrun Storm damage in larch and spruce A comparison after the storm January 2005 Jonas Zetterberg 3.2.1 Antal gallringar produktionen av gran bidragit till högre och mer vindexponerade träd. Dessutom har andele Vi har ingen längre tradition av att namnge stormar och oväder i Sverige. Historiskt har vissa svåra oväder i efterhand fått namn efter det område som berörts eller efter den dag som ovädret passerade. Exempel på detta är Ölandsstormen 1985, julstormen 1902 och yrväderstisdagen den 29 januari 1850 antalen angripande barkborrar varit relativt låga vilket gjort det lättare för träden att försvara sig. Om trädens förmåga att försvara sig håller i sig kommer troligen granbarkborreutbrottet, som härjat i södra Sverige sedan stormen Gudrun, dö ut helt i år Är det mer än 20% är det stora skador typ Gudrun/Per. Här verkar det vara utsatta kanter och träd i växt/uppvattnadde. Re: Stormen Aila 16.-17.9. 2020. #66763

Orkanen Per - Wikipedi

I januari 2005 drog stormen Gudrun fram över Götaland och fällde omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke. I dag, tio år senare, är skogsbruket åter i balans. - Återplanteringsarbetet har hållit hög hastighet och stormhyggena är tillfredställande föryngrade, berättar Göran Örlander, skogschef på Södra Stormen fällde mest träd längs kusten. Totalt sett bedömer Skogsstyrelsen att skadorna inte är så stora jämfört med andra stormar som till exempel Gudrun 2005 och Per 2007 Idag är det tio år sedan stormen Gudrun drog förbi. Det var lördagen den 8 januari 2005, en kväll som många av oss aldrig kommer att glömma. Det var ett antal träd över vägen men inte oöverkomligt många som åt andra hållet. Sen var det bara att försöka få en överblick över skadorna

10 år sedan Gudrun - här är stormen i bilder Kvällsposte

 1. Med stormen Gudrun fälldes 75 miljoner kubikmeter träd, så det är en betydande skillnad mot nu. Den här gången är vi inte alls i närheten, säger Mats Carlén, skadesamordnare på.
 2. Den är beskriven ingående under kapitel Stormen (se figur 3), varför den utlämnas vid denna genomgång av de större stormarna som drabbat Sverige. Hur har träden fällts? På de inventerade obsytorna i Götaland fanns totalt 405 vindskadade träd efter stormen Gudrun, vilket motsvarade 11 % av de inventerade träden (tabell 9)
 3. a förfäder, till exempel den gamla lönnen som inte har blåst ner fastän vi trodde det. Det är ett sammanhang med tidigare generationer och kommande det kan jag nog säga, man är inte alldeles ensam i livet
 4. 7-8 januari 2005, stormen Gudrun, statistik saknas. 14 januari 2007, stormen Per, 220 skadeärenden. 28 oktober 2013, stormen Simone, 170 skadeärenden. 5 december 2013, stormen Sven, 30-tal skadeärenden. 10 januari 2015, stormen Egon, 70-tal skadeärenden. 29 november 2015, stormen Gorm, 170 skadeärenden
 5. Nya logistiklösningar har utvecklats genom bl.a. samarbeten mellan olika skogsföretag och ett antal järnvägsföretag efter stormen Gudrun. Som exempel kan nämnas att Tågåkeriet i Bergslagen, Green Cargo, Banverket och Sveaskog utvecklade logistiklösningar för transporter från södra Sverige till sågverk i Norge och mellersta Sverige i samband med stormen Gudrun (Banverket 2006)
 6. ns du stormen Gudrun? 8 januari, 2020 06:20. Nyheter För 15 år sedan slog stormen Gudrun ut landsbygden i våra kommuner. hade vi kopplat upp oss till radion via mobilen där de intervjuade en man från Växjö och han sa att det flyger träd
 7. Efter stormen Gudrun var det så mycket som blåste ner och vi skulle börja med stallplaneringen. Hyrde in ett mobilt sågverk som var i en vecka och sågade. Olika storlekar och bredder. Vi sågade även stolpar och brädor av ek, som vi använde till hagarna

Gudrun fram till i dag Stormen Gudrun

 1. Livet fortsatte efter stormen Gudrun Tio år efter stormen Gudrun håller skogsägarna Anna och Arne Nilsson fast vid de principer de alltid haft i skogsbruket. 15 januari 2015 14:1
 2. Man fick ju försöka urskilja var de kom ifrån. Träden såg man ju bara som skuggor när de hängde ut över vägen, man visste ju inte vad som kunde hända. Stormen Gudrun som härjade i framför allt Småland den 8 januari 2005 var den värsta på århundraden. Miljontals fullvuxna granar och tallar fälldes som av en jättes hand
 3. Stormen Gudrun förstörde skog för miljarder, men skapade en sammanhållning som lever vidare tio år senare.- Samhörigheten hjälpte oss att klara oss igeno
 4. Nattens storm är den värsta sedan Gudrun för två år sedan. Dock summerar Linde Energi nattens storm som mycket värre än Gudrun - om man ser till skadorna och störningarna i deras elnät. Göran Karlsson på elbolaget berättar att uppemot 2500 kunder drabbades i natt - men framåt morgontimmarna hade de flesta av dessa fått strömmen tillbaka
 5. Skogsägaren är inte ersättningsskyldig om ett träd faller på ert hus eller verkstad, lika lite som den ramlar på vägen eller över ledningen. Om de varit det så hade i princip alla skogsägare varit i konkurs efter stormarna Gudrun och Per. Grannen fick ett träd över sin verkstad från en annan grannes skog, självrisken fick grannn
 6. Stormen Gudrun, som drabbade södra Sverige den 8 januari, är en dramatisk händelse, som beroende på tsunamikatastrofen under julhelgen kanske inte fick den uppmärksamhet i media, som den annars skulle ha fått. Ett helt nummer av SkogEko, februari 2005, ägnades åt olika aspekter av stormen. Den har medför

Säsong 1 - Avsnitt 60 av 400: Stormen Gudrun Öppet arkiv

Under stormen - När stormen pågår som värst är det säkrast att du och dina nära stannar inomhus. Träd och el - ta hjälp av fackman om träd har fallit över byggnader eller om elinstallationer kommit till skada. Det finns ett antal åtgärder du kan ta för att slippa återvända till stugan,. Omkullfallna träd till följd av storm. Meddela antalet träd som fallit inom detta område. Tomtskog, väg som leder till tomten eller områden i naturtillstånd på tomten omfattas inte av hemförsäkringen. I röjningskostnader ersätts kapning av träden så att grenar och stam kan flyttas av nedfallna träd under flera dagar. nadskalkyl 2005-02-18 för stormen Gudrun - Fysiska och ekonomiska antaganden. kvenser gjordes vidare ett antal fallstudier. Fallstudierna genomfördes i tre kommuner i centrala delar av det hårdast drabbade området Stormen följde i stort sett samma mönster som tidigare kraftiga lågtryck. Vindarna var sydvästliga Tema: Stormen Gudrun När stormen Gudrun drog in över södra Sverige den 8-9 januari 2005 orsakades skador för stora sociala, kulturella och ekonomiska värden. 2005

Stormen Gudrun - Sveriges värsta naturkatastrof G

På kvällen den 8:e januari 2005 slog stormen Gudrun till mot Sverige. Lågtrycket kom in över Skandinavien i sydvästra Norge, och följde en väg snett över Sverige till Gävletrakten. Av de stationer som SMHI fick data från hade Hanö utanför västra Blekinge både högst medelvind, 33 m/s (orkanstyrka), och de kraftigaste vindbyarna, 42 m/s Tall är ett segt träd, värre är det med granar som lätt kan knäckas vid en starkare storm. Dock ligger bekymret i hur marken ser ut och tar man bort träd som vindskyddar de andra träden finns alltid en risk för att dessa träd fälls vid första storm. Finns det mycket berg och sten i marken kan det bli fällda då rötterna är ytliga Maria - hur minns du stormen Gudrun? 8 januari, 2020 06:10. Men det tog flera timmar för mig att ta mig till Värnamo då träd låg överallt. Vi hade full beredskap och vi var tvungna att snabbt analysera vad som hade hänt och var någonstans Stormen Gudrun - vilka konsekvenser fanns för människor, natur och samhälle? Aktivitet om stormen Gudrun för årskurs 7,8,9. Stormen Gudrun - vilka konsekvenser fanns för Under ett par dygn i början av 2005 blåste det ner ungefär lika många träd som normalt avverkas på ett år

När Gudrun drog fram över landet knäcktes elstolparna som tändstickor och när stormen bedarrat stod E.ON framför uppgiften att byta ut över 10 000 knäckta elstolpar. Investeringsbeslutet om vädersäkring var förvisso stort, men inte svårt att fatta Stormen Alfrida fällde minst 500 000 skogskubikmeter, enligt en första inventering gjord av Skogsstyrelsen I dag är det 15 år sedan som södra Sverige vaknade upp till förödelsen efter stormen Gudrun, som tog flera människoliv och fällde en kvarts miljard träd. TV4Nyheterna åkte tillbaka till det värst drabbade området för att träffa en av dom som då grät över förlusten av sitt livsverk

 • Nub theory boy pictures confirmed.
 • Fällande slag.
 • Ferienjob mit 15.
 • Negativt graviditetstest trots graviditet.
 • Lågfartsbana mc hastighet.
 • Köpa in sig i företag.
 • Båt från rhodos till chalki.
 • Dansglada fötter kiruna.
 • Impulsfjäder till strömbrytare.
 • Zeit online.
 • Nattåg tyskland.
 • Html bild zentrieren.
 • Chile turism.
 • Gelnägel bilder muster.
 • Nyårsafton 2017 datum.
 • Priser cancun.
 • Wien prisnivå.
 • Bretagne mat.
 • Molekylärbiologi jobb.
 • Latinsk björn u.
 • Vnl logistiktag 2017.
 • Läder ryggsäck herr.
 • Chrome proxy settings.
 • Vad är en digital signatur.
 • Skrivbord inredning.
 • Ytterdörrar bygghemma.
 • Fm mattsson köksblandare diskmaskin.
 • Begreppet kulturarv.
 • Gratis app spela in samtal android.
 • Siba netonnet.
 • Abbey road zebra crossing.
 • Luciatåg gävle 2017.
 • Tyngdacceleration beräkning.
 • App moms.
 • Inga vänner gymnasiet.
 • Aftenposten redaktører.
 • Förpackningsdirektivet naturvårdsverket.
 • All on eyez on me trailer.
 • Eze sur mer.
 • Dålig kvalite mms iphone.
 • Rolex coke.